TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

Energetyka

ZDJĘCIE DO ZAKŁADKI ENERGETYKA OBOK TEKSTU

W zakresie naszych usług jest projektowanie, budowa oraz przebudowa sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia.

Specjalizujemy się również w budowie oświetlenia ulicznego. Dysponujemy kompetentną kadrą posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania robót. 

Mamy bogate doświadczenie przy realizacji kontraktów drogowych w których uczestniczymy jako wykonawca prac energetycznych i oświetleniowych.