Prace ziemne

Prace ziemne

Prace ziemne - Wynajem Koparek z operatorem.

Świadczymy usługi  wykonania następujących prac ziemnych:

Wykopy pod kable energetyczne, telefoniczne i światłowodowe.
Wykopy pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne.
Wykopy oczek wodnych, drenaży liniowych, rowów melioracyjnych.
Wykopy pod fundamenty domów oraz budynków gospodarczych.
Wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła.