TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

budowa obwodnicy Oświęcimia

Przebudowa sieci teletechnicznej w ramach budowy obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej do DW nr 933 w m. Bobrek