TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

Projektowanie i budowa telekomunikacyjnych sieci kablowych miedzianych

Kompleksowo zajmujemy się kwestią budowy nowych, jak również przebudowy istniejących już kanałowych lub napowietrznych sieci telekomunikacyjnych. Ponieważ dysponujemy odpowiednim sprzętem przeszkody nie stanowią dla nas rzeki, drogi, mosty czy inwestycje budowlane.

  • Kompleksowe projektowanie sieci teletechnicznych
  • Budowa kanalizacji teletechnicznej pierwotnej
  • Budowa sieci kablowych miejscowych
  • Budowa napowietrznych linii teletechnicznych
  • Przebudowa sieci teletechnicznych związana z usuwaniem kolizji np. autostrady, drogi, mosty lub inne planowane inwestycje
  • Pomiary