TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

W zakres naszych usług teletechnicznych wchodzi m.in. przygotowywanie projektów, jak również dokumentacji okołoprojektowej dla dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych oraz sieci strukturalnych wewnątrz budynków. Zapewniamy również doradztwo przy wyborze urządzeń aktywnych ich zakup, montaż i uruchomienie.

 • Dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych.
 • Sieci optotelekomunikacyjnych FTTH
 • Sieci strukturalnej w budynkach.
 • Wizja lokalna u klienta, pomiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia.
 • Dobór urządzeń aktywnych i pasywnych, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem oczekiwanej funkcjonalności.
 • Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta.
 • Szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne .
 • Założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych.
 • Szacowanie środków odpowiednich do realizacji.
 • Szacowanie kosztów eksploatacyjnych.
 • Szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych.