TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

Kierujemy budowami i zapewnimy nadzór budowlano-inwestorski lub jako Inwestor Zastępczy. Podejmujemy się również kierowaniem kontraktami. Nasza kadra ma wymagane uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w naszych specjalizacjach.

Dysponujemy Poświadczeniem Bezpieczeństwa wydanym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą: poufne, tajne i ściśle tajne.

Kierujemy budowami i zapewnimy nadzór budowlano-inwestorski lub jako Inwestor Zastępczy. Podejmujemy się również kierowaniem kontraktami. Nasza kadra ma wymagane uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w naszych specjalizacjach. Dysponujemy Poświadczeniem Bezpieczeństwa wydanym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą: poufne, tajne i ściśle tajne.