string(36) "Technologia przewiertów sterowanych" string(77) "Usługi teletechniczne, przewierty sterowane, sieci światłowodowe - TelbesT" string(7) "TelbesT"
TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

Technologia przewiertów sterowanych

Technologia sterowanych przewiertów horyzontalnych (HDD - Horizontal Directional Drilling) polega na wykonaniu otworu pomiędzy punktami: początkowym i końcowym zgodnie z zadanym profilem i wciągnięcia do niego rur osłonowych.

Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertu pilotażowego. Żerdź startowa, zaopatrzona w odpowiednie dla warunków geologicznych narzędzie wiercące oraz głowicę pilotażową, jest wkręcana w podłoże. W głowicy pilotażowej znajduje się sonda z nadajnikiem, który umożliwia jej precyzyjną lokalizację i korygowanie przez operatora maszyny przewiertowej trasy przewiertu w oparciu o przyjęte założenia projektowe. Kolejne żerdzie są pobierane z magazynku maszyny i automatycznie dokręcane w miarę postępu prac. Urobek z wykonywanego odwiertu transportowany jest na zewnątrz za pomocą płuczki. Etap pierwszy pokazano na rys.1

Drugi etap polega na rozwierceniu otworu pilotażowego do zadanej średnicy. Głowica pilotażowa zastępowana jest głowica rozwiercającą, której dobór uzależniony jest od docelowej średnicy i warunków geologicznych. Przy większych średnicach otworu końcowego operacją rozwiercana powtarza się kilkakrotnie stopniowo zwiększając średnicę głowicy rozwiertowej aż do osiągnięcia właściwej wielkości otworu. Etap drugi pokazano na rys.2

 Trzeci etap polega na wciągnięciu do przygotowanego otworu rur osłonowych.  Przygotowane rury, w całości lub zgrzane do odpowiedniej długości, dołącza się za pomocą specjalnych uchwytów za głowicą rozwiertową i wciąga do otworu od strony wyjścia do wejścia. W miarę postępu wciągania rury żerdzie są automatycznie rozkręcane w maszynie przewiertowej i składowane w magazynku. Etap trzeci pokazano na rys.3

Po wykonaniu prac profil powykonawczy przewiertu jest opracowywany na podstawie parametrów zarejestrowanych podczas jego wykonywania. Przykładowy projekt profilu przewiertu sterowanego przedstawiono na rys.4.