TelbesT
18 444 11 11
500 285 600
telbest@wp.pl

Świadcząc usługi teletechniczne wiemy, jak istotne jest przeprowadzanie testów oraz szczegółowych pomiarów linii światłowodowych. Poza diagnostyką i analizą wyników pomiarów oferujemy również prace konserwacyjne oraz usuwanie wykrytych awarii i usterek.

  • Testowanie, pomiary i diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych.
  • Kompleksowe pomiary linii optycznych z pełną dokumentacją.
  • Analiza wyników pomiarów w celu określenia poprawności ułożenia i montażu kabla (np. lokalizacja złączy, przypadkowych zagięć, pęknięć, pomiar długości optycznej),
  • Okresowe pomiary związane z eksploatacją linii światłowodowych.
  • Lokalizacja i usuwanie awarii i usterek linii optycznych.
  • Opracowanie optycznej dokumentacji pomiarowej.
  • Konserwacja torów światłowodowych.
  • Konserwacja i serwis sieci światłowodowych.
  • Usuwanie wszelkiego typu awarii i usterek linii optotelekomunikacyjnych.
  • Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na mocy odpowiednich umów.